Viden om diversitet og inklusion i idræt

Flere og flere undersøgelser og rapporter peger på, at LGBTI+-personer oplever dårligere trivsel og ringere mental sundhed end gennemsnittet i foreningslivet. Både danske og udenlandske data viser, at det især er diskriminerende sprogbrug og manglende diversitet, som afholder LGBT+-personer fra at deltage i foreningslivet i ligeså høj grad som majoriteten.

Herunder har vi samlet relevante rapporter, forskningsindlæg og vidnesbyrd fra ind- og udland, der illustrerer de udfordringer, der ligger på området.

I en rapport for Kulturministeriet har Analyse&Tal undersøgt LGBTI+-personers udfordringer og barrierer for at deltage og engagere sig i idrætsforeningerne i Danmark. Blandt de 850 deltagende personer, svarede hver femte, at de ikke føler sig inkluderede i fællesskabet i de traditionelle idrætsforeninger. En af de helt store faktorer er de fordomme og den jargon, der hersker i nogle idrætsforeninger. Mange er ikke klar over, at deres sprogbrug er nedsættende eller stigmatiserende, hvilket medfører eksklusion af visse personer.  #Gamechanger indsatsen vil hjælpe idrætsforeninger til at sikre en inkluderende kultur - både på banen, tribunen og i omklædningsrummet.

Rapporten kan downloades via linket nedenunder.

Billede er taget af Sofie Reimer

Udfordringer og barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger

Analyse&Tal rapport om LGBTI+ trivsel

Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten - DIF 2021

 Denne rapport, udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund, indeholder råd og vejledning til inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten. Den er rettet imod specialforbund, idrætsforeninger og andre interessenter indenfor idrætten, som ønsker at skabe et inkluderende fællesskab. Formålet med rapporten er at gøre det nemmere for personer med kønsidentitetsforhold at blive en del af det organiserede idrætsfællesskab. 

7 råd fra rapporten

Råd nummer 1: Tag stilling

Råd nummer 2: Afdæk hvor kønnet jeres idræt er

Råd nummer 3: De mandlige rækker skal være åbne for alle

Råd nummer 4: I bredde- og motionsidrætten bør inklusion være tungtvejende

Råd nummer 5: Blandt børn og unge bør inklusion være tungtvejende

Råd nummer 6: Udarbejd en inkluderende politik, kultur og sprog i idrætten

Råd nummer 7: I kvindernes eliteidræt bør lige konkurrence være tungtvejende

Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten

Anbefalinger til specialforbund og idrætsforeninger - DIF, 2021

Diversiteten i dansk fodbold - DBU 2020

En undersøgelse med fokus på alder, køn, uddannelse, etnicitet og seksualitet. Kantar Gallup har udført en undersøgelse af diversiteten i dansk fodbold på baggrund af 8.053 respondenter, som er involveret i dansk fodbold fra hele landet med forskellige roller og indgange til fodboldverden. 

Hovedkonklusioner

 • Tre ud af fire kvindelige respondenter mener, at det er nemmere at være mand end kvinde i dansk fodbold.
 • Næsten halvdelen af de homoseksuelle i dansk fodbold oplever jævnligt eller ofte at være udsat for diskriminerende sprogbrug i relation til seksualitet.
 • Undersøgelsen viser, at der opleves diskrimination i dansk fodbold. Dog svarer 93 procent af respondenterne, at de føler sig godt behandlet i deres klub.

Out on the Fields - Journal of Science and Medicine in Sport 2020

Denne rapport fra 2020 er bragt i Journal of Science and Medicine in Sport i Australien og handler om homofobisk sprogbrug blandt mandlige rugby-spillere (16-18 år) og ishockey-spillere (16-31 år). Studiet undersøger både omfanget og konsekvenserne af diskriminerende sprogbrug, herunder den række af negative påvirkninger det har på homo- og biseksuelle spilleres mentale helbred.

Hovedkonklusioner

 • Der er tale om kulturelle normer frem for faktisk homofobi – dvs. det handler om regulering af interne relationer blandt spillerne og positionering frem for diskrimination.
 • Såkaldte ”interventions” hvor man konfronterer de underliggende normer vurderes at kunne have en positiv effekt.
 • Der bør derfor være større fokus på at målrette indsatser mod sociale normer og positionering, som i højere grad end egentlig homofobi er skyld i de negative handlemønstre.

Rapporten er på engelsk.

Relationships between attitudes and norms with homophobic language use in male team sports

Out on The Fields, Jounal of Science and Medicine in Sports, 2020

Inklusion af LGBTI+-studentatleter og -ansatte i NCAA programmer - 2012

Denne rapport er i Nordamerikansk kontekst og fokuserer på inkludering af LGBTI+-personers inddragelse i idræt. Rapporten er i to dele, hvor første del bidrager med et overlik og en diskussion af vigtigheden af at adresserer LGBTI+- personers udfordringer i idræt. Anden del af rapporten specificerer best practice eksempler og anbefalinger for at skabe et inkluderende og respektfuldt miljø i idrætsforeningerne. 

Hovedkonklusioner

 • Antag altid, at der er LGBTI+-personer på foreningens hold, blandt trænerstab og frivillige, også selvom de ikke er åbne om det.
 • Brug ressourcer på at undersøge fordomme og diskrimination, der kunne gøre sig gældende inden for jeres idrætsmiljø, og vurder løbende hvorvidt der f.eks. finder sådan en diskrimination sted.
 • Vær synlig og aktiv når det kommer til ressourcer i jeres forening, der kan komme LGBTI+-personer til gode: Rollemodeller, video, safe spaces, kontaktpersoner, eksterne eksperter m.v.
 • Vær opmærksomme på sprog: Brug inklusivt sprog og italesæt diskriminerende sprogbrug
 • Tal om jeres forventninger til trænere og ledere i jeres forening ift. at behandle alle medlemmer fair og med respekt.

Rapporten er på engelsk.

Ordborg

Hvad betyder ordene?

Vi har samlet en definition af nogle centrale ord.

Gå til ordbogen

For mere information