Vær et inkluderende forbillede

For træneren

Herunder har vi samlet en række værktøjer, som kan klæde træneren på til, hvordan man som træner kan gøre en forskel ift. at skabe et mere rummeligt miljø i foreningen og på holdet.
Herunder har vi samlet en række værktøjer, som kan klæde træneren på til, hvordan man som træner kan gøre en forskel ift. at skabe et mere rummeligt miljø i foreningen og på holdet.

Som træner i en idrætsforening har man en stor del i at skabe en inkluderende tone i og omkring træningen. Træneren er ofte en stor inspiration og fungerer som en rollemodel for medlemmerne i en forening, og derfor er det enormt vigtigt, at trænere går med forrest i kampen for at komme diskriminerende sprogbrug til livs.

Hvad frygter seksuelle minoriteter i idrætten?

Er du træner for fodboldspillere, svømmere, skytter, løbere, cykelryttere, tennis- eller basketspillere? Alle udøvere, uanset sportsgren, kan frygte eksklusion fra idrættens fællesskab, og det gælder særligt seksuelle minoriteter. Det vil vi gøre noget ved, og det starter med opmærksomhed på de sociale mønstre i vores klub – her kan du som træner tage rollen på dig og vise vejen.

Har du en homoseksuel spiller på dit hold, eller ved du, at vedkommen frygter at springe ud? Her er nogle af grundene til, at seksuelle minoriteter kan være bange for at være åbne om deres seksualitet:

 • Man frygter at gøre trænere og holdkammerater ilde til mode
 • Man får fysiske trusler
 • Man oplever mobning
 • Fald fra tinderne, f.eks. mindre spilletid
 • Social eksklusion på holdet, f.eks. fra sociale arrangementer, fællesspisninger og byture
 • Man frygter reaktion fra andre udøveres forældre
 • Man risikerer at miste sit fokus på idrætten
 • Omklædningsrummet bliver et utrygt/skræmmende sted, hvor man føler sig udsat
 • Man frygter reaktion fra modstandere
 • Man frygter reaktion fra andre klubfolk

Normer og værdier

Normer og værdier er underliggende ”regler” for vores adfærd og sprog. Værdier er heldigvis noget, mange børn og unge forstår, når man taler med dem: Hvad vil de sige at være retfærdig, og hvordan viser man, at man er det? Hvordan kan man vise, at man har respekt for hinanden?

Normerne er mere ”ubevidste” – forventninger og regler der styrer vores adfærd. Man kan f.eks. tale med sine spillere/udøvere om, hvilke normer der gælder ift. seksualitet – hvad siger jeres sprog og handlinger om jeres normer? Accepterer I minoriteter på holdet, taler I ikke om dem, eller bliver der brugt nedsættende udtryk?

Bliv klogere med disse refleksionsøvelser.

Værdier


Værdier ligger til grund for adfærd, og vi vil gerne fremme positive værdier. Eksempler på værdier: Tillid, retfærdighed, ærlighed, respekt og tolerance.

Øvelse til holdet:

 • Lav en session med dit hold, hvor I afklarer én ting: Hvad skal være jeres værdier?
 • Når I har aftalt jeres værdier, skal du som træner/leder sørge for, at værdierne efterleves i dagligdagen. Italesæt for hele holdet, når værdierne bliver efterlevet. At fremhæve de gode eksempler er langt mere effektivt og motiverende end at blive korrigeret.

Normer


Normer er standarder for adfærd. Det kan være forventninger, uskrevne regler eller usagte holdninger til, hvordan vi agerer i klubben. Det er altså skrevne eller uskrevne spilleregler for, hvordan vi bør opføre os.

Øvelse til holdet:

 • Hvilke normer gælder på jeres hold - og hvilke bør gælde fremover?
 • Hvad skal være jeres normer i forhold til seksualitet? (Hvordan taler vi om seksualitet og behandler hinanden ift. seksualitet?)

Normer i praksis


Eksempel på norm-brug i forhold til seksuelle minoriteter:

 • "På vores hold respekterer vi hinanden på tværs af seksuelle, politiske, religiøse og kulturelle skel."
 • "Her i klubben må alle klæde sig, som de har lyst til." 
 • "Hvis en holdkammerat udtrykker en bestemt seksualitet, eller f.eks. ønsker et bestemt navn/pronomen, så respekterer vi det og prøver så godt som muligt at bruge det."

Øvelser til refleksion om normer og værdier

Trænerrollen - Normer og værdier

Tips til identificering og tackling af sproglige "forbiere"

Trænerrollen - Sproget

Etik i idræt - De 5 Etiske Råd

Det kan nogle gange hjælpe at blive mindet om, hvorfor vi arbejder med projekter som #Gamechanger. Etik i idræt handler om at huske på, hvad der er det gode at gøre – og hvordan vi behandler andre mennesker godt. Derfor:

Lad os...

 1. Tro på, at mennesker gør det godt, når de kan.
 2. selv gå forrest: Tal positivt om andre mennesker.
 3. Oplyse udøvere om, at respekt er vigtigt, både i sprog og adfærd.
 4. Oplyse forældre om vores krav til respektfuld adfærd og sprogbrug.
 5. Se en fortalelse (sproglig "forbier") som en mulighed for at danne afsenderen.
At springe ud i sportens verden

Sportens virkelighed

Vi har samlet nogle eksempler på udøvere, der er sprunget ud, på del helt store scene. De er kendte inden for deres sport og har valgt at gå forrest som rollemodeller. Se videoerne og lær mere om, hvorfor det er vigtigt at tale om seksualitet og sprogbrug.

Gå til Om #Gamechanger

For mere information